Project updates

 • Equinor, Hydro og Panasonic jobber videre med tomteforslag (Press release, 16 March 2021) - in Norwegian
  Partnerne Equinor, Hydro og Panasonic inviterte i desember 2020 norske kommuner og regioner til å melde sin interesse for å være vertskap for en mulig batterifabrikk. Nå har prosjektet jobbet fram en oversikt over de tomteforslagene som er mest aktuelle, basert på en vurdering av alle innsendte forslag opp mot kriteriene som ble annonsert på forhånd.
  Read more >>

 • Equinor, Hydro and Panasonic continue the work on possible site locations (Press release, 16 March 2021) - in English
  Strategic partners Equinor, Hydro and Panasonic invited Norwegian municipalities and regions in December 2020 to notify of their interest in hosting a possible battery plant. The project has now developed an overview of which locations would be the most relevant, based on an assessment of all submitted site proposals against the criteria communicated in advance. 
  Read more >>

 • Stor interesse for batterifabrikk i Norge (Press release, 29 January 2021) - in Norwegian
  Mange aktører er interessert i å være vertskap for en mulig ny batterifabrikk som vurderes av partnerne Panasonic, Equinor og Hydro.
  Read more >>

 • Considerable interest for battery plant in Norway (Press release, 29 January 2021) - in English
  Many communities are interested in hosting a potential new battery plant under consideration by partners Panasonic, Equinor and Hydro.
  Read more >>

 • Mulig lokalisering av ny batterifabrikk i Norge (Press release, 21 December 2020) - Norwegian only
  Panasonic, Equinor og Hydro inngikk nylig et strategisk samarbeid for å se på mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge. Nå starter partnerne arbeidet med å finne aktuelle steder for å bygge en batterifabrikk.
  Read more >>

 • Panasonic, Equinor and Hydro to explore potential for European battery business (Press release, 18 November 2020)
  Leading technology company Panasonic, energy company Equinor and industrial group Hydro have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to form a strategic partnership to explore possibilities for establishing a sustainable and cost-competitive European battery business.
  Read more >>